zondag 10 maart 2019

1e zondag van de 40 dagen

Datum: 
 zondag 10 maart 2019
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Voorganger: Ds. G. Westra
1e collecte: Kerk op Cuba
2e collecte: Kerk
Jong Perspectief: Rinske Krol en Lieuwkje Kooistra
Kinderoppas: Fam. Polet
Autovervoer: Dhr. A. Lycklama 47 31 85

Invocabit is Latijn voor: Hij zal aanroepen. Het komt uit Psalm 91:15; ’Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden’. Deze zondag starten we met de kinderen van Jong Perspectief ons 40 dagenproject. ‘Een nieuw begin’ is het thema voor deze periode. In de vieringen staan we stil bij de traditionele lezingen voor deze tijd en voor deze zondag betekent dat de evangelielezing uit Lucas 4:1-13; Jezus verblijft in de woestijn en hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige? Elke week zullen we ook ons projectlied zingen en zo zijn we 40 dagen lang onderweg naar Pasen. Onze voorganger is ds. Geke Westra. Joop de Jong is vandaag de organist en we komen deze keer samen in de Hofkerk.
’s Avonds om zeven uur is alweer de laatste vesper van dit seizoen in de reeks van zes rond ‘De bijbel in het licht van Rembrandt’. Vanavond staan we stil bij de werkers van het laatste uur in de wijngaard. Rembrandt heeft hier een prachtige afbeelding bij gemaakt. Voorganger is ds. Geke Westra en ook het vesperkoor o.l.v. Marieke van der Meer is weer aanwezig. Na afloop drinken we samen een kopje koffie in de Hof. Welkom!

Bennemastate 15:30 uur: 

Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertigdagentijd. In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn

 

terug