Agapè viering

Agapè viering
Agapè is het Griekse woord voor liefde. In het N.T. wordt het ook gebruikt in de betekenis van “liefdemaaltijden “.
 

Deze werden in huizen van vermogende Christenen gehouden met als doel de eenheid tussen gelovigen te versterken en armen te helpen.
Onze  Agapè-viering is eigenlijk een kerkdienst met een bijzonder karakter.
We ontbijten met een gezamenlijke sobere broodmaaltijd, we delen met elkaar het brood.
We zingen, bidden en luisteren naar de overdenking.
Er is ruimte voor ontmoeting en gesprek.
Het is een dienst voor jong en oud en voor de allerkleinsten is er kinderoppas aanwezig.
 
Opgave:
U kunt zich opgeven voor deze Agapè-viering tot en met 16 februari a.s. door middel van het opgaveblad dat als los blad in het nummer van Twalûd  is opgenomen.
In beide kerken staat een doos waar u het in kunt doen.
U kunt zich ook opgeven via de email: hofkerk@pghurdegaryp.nl
 
Kosten:
Omdat we samen gemeente zijn, mogen de kosten geen belemmering zijn om deel te nemen aan de Agapè-viering.
We willen de kosten zo laag mogelijk houden.
De bijdrage aan deze kosten is vrijwillig en naar vermogen.
 
Namens de liturgiecommissie,
Gina Krol (voorzitter)
 
terug