zondag 18 februari 2018

Zondag 18 februari – 1e zondag van de 40 dagen

Datum: 
 zondag 18 februari 2018
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 Nieuw Oerspectief

Zondag 18 februari – 1e zondag van de 40 dagen
De liturgische kleur is inmiddels weer paars geworden. De kleur van inkeer en bezinning. We zijn onderweg naar Pasen! Deze zondag maken we in Nieuw Perspectief een start met het 40-dagenproject voor de kinderen en met het Oegandaproject van de ZWO . We volgen de lezingen uit de traditie. Voor deze zondag staat Marcus 1:12-15 centraal over engelen die voor Jezus zorgen. Organist is dhr. Joop de Jong.

Op 18 februari starten we met collecteren voor  de moeders van Oeganda
Zondag 1: Moeder zijn in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker

Collecte          1e Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda, 2e kerk
Tienerdienst   
Kinderdienst    Reinie Dijkstra
Kinderoppas   Simone Zijlstra
Autovervoer    dhr. R. van der Ploeg, 47 27 76
Bennema State          mw. ds. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk


 

terug