woensdag 14 maart 2018

Biddag voor gewas

Datum: 
 woensdag 14 maart 2018
Tijdstip: 
 19:30 uur  - 20:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Welkom op de Biddag voor gewas en arbeid. In het leesrooster vinden we een lezing uit Prediker (3:1-13) en uit het evangelie naar Marcus (4:1-9). Als Psalm wordt genoemd Psalm 126, waarin ook het zaad wordt genoemd net als bij Marcus.

Voorganger: G. Westra
Organist: Pieter Vos
Collecte : 1e Voedselbank Tytsjerksteradiel, 2e kerk
Autovervoer: Mw. K. Hoiting, tel 40 17 03

terug