zaterdag 31 maart 2018

Stille Zaterdag

Datum: 
 zaterdag 31 maart 2018
Tijdstip: 
 22:00 uur
Locatie: 
 De Hofkerk


Voorganger: Ds. Geke Westra
Collecte: geen
Autovervoer: mw. M. van Rooijen, 473 222

Vanuit de stilte van de Goede Vrijdag en het duister van deze nacht komen we om tien uur ’s avonds weer in de Hofkerk samen om te luisteren naar verhalen van doortocht en bevrijding. Maar ook om te vieren dat het licht van God het duister overwint! 
Want dit is de grote nacht, waarin wij gedenken hoe God zijn Zoon, Jezus Messias, heeft opgewekt uit de dood. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en het paars van de inkeer, de boete en rouw maakt plaats voor het wit van het feest. Samen met het vesperkoor zingen we van het licht van Christus en vervolgens vernieuwen we onze doopbelofte. Ook wij mogen opstaan! Een vreugdevol begin voor de viering van Pasen!
 

terug