zondag 27 mei 2018

Bevestiging ambtsdragers

Datum: 
 zondag 27 mei 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: ds. G. Westra
1e collecte: Oekraïne weeshuizen
2e collecte: kerk
Kinderdienst: Herman Dijkstra
Kinderoppas: Marianne van der Zwaag
Autovervoer: mw. G. Reitsma 47 36 85
ZWO - winkel
​Bennemastate: 15:30 uur, .ds. I.van der Pol Noardburgum

Zondag Trinitatis is het feest van de Drie-eenheid, dat evenals zondag Jubilate, Cantate en Rogate uit de 12e/14e eeuw stamt. We nemen vandaag afscheid van Johan en Emma Osinga die als jeugdambtsdrager heel veel werk hebben verricht in onze gemeente en we zijn hen daar dan ook zeer erkentelijk voor!
Gelukkig kunnen we ook weer verder met de nieuwe en oude ambtsdragers en met een aantal waarvan de ambtstermijn wordt verlengd. Deze namen vindt u elders in Twalûd. We wensen een ieder Gods zegen toe bij het werk dat op hen wacht. Voorganger is ds. Geke Westra en u bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren in Nieuw Perspectief. Voor deze zondag staat Exodus 3:1-6 op het leesrooster en Johannes 3:1-16. We hopen op een vreugdevolle viering.

terug