woensdag 17 oktober 2018

Excursie Russisch-Orthodoxe kerk

Datum: 
 woensdag 17 oktober 2018
Tijdstip: 
 13:30 uur  - 19:15 uur
Locatie: 
 Hemelum
Prijs: 
 € 8,- per persoon


Na de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds meer orthodoxe christenen in Nederland komen wonen. Aanvankelijk Russische vrouwen die tijdens de oorlog met Nederlandse mannen trouwden. Daarna met name orthodoxe Joegoslaven en Grieken. Maar ook onder de Nederlanders neemt de belangstelling voor het orthodoxe christendom toe. Er bestaan in ons land inmiddels ruim veertig orthodoxe kerken en parochies en acht orthodoxe kloosters. Naar schatting omvat het aantal orthodoxe christenen in Nederland ca. 25.000 gelovigen, van wie ongeveer 10% in noordelijk Nederland woont.
Twee Friese jongens uit Sneek trokken in de jaren tachtig naar het Oosten, om zich in orthodoxe kloosters aan de Poolse oostgrens tot priestermonnik te laten wijden. Toen ze terugkwamen heetten ze vader Onufry en vader Jewsewy. In 1999 namen ze het leegstaande voormalig gereformeerde kerkje uit 1889 aan de Buorren in Hemelum over, om het te verbouwen tot een ‘geestelijke ontmoetingsplaats’ voor orthodox gelovigen in het Noorden, Russen en anderen, in totaal enkele honderden zielen.

Aanvang             
13.30 uur vertrek uit Hurdegaryp (we verwachten rond 19.15 uur weer thuis te zijn)
Locatie                
Russisch Orthodox Klooster, Buorren 18 te Hemelum
Entree                 
€ 8 p.p. (incl. rondleiding, koffie / thee en bijwonen Vesper; excl. bijdrage van € 2 p.p. voor de chauffeur)
Opgave:               
Vóór 3 oktober 2018 a.s. via vormingentoerusting@pghurdegaryp.nl o.v.v. uw naam en (mobiele) telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. We rijden gezamenlijk naar Hemelum. Wilt u chauffeur zijn? Dit graag aangeven bij de aanmelding met het aantal passagiers dat u kunt meenemen.
Let op: maximaal aantal deelnemers is 20 personen.
Gepaste kleding gewenst (geen korte broeken / mouwen).
Het klooster is goed toegankelijk voor mindervaliden.

terug