zondag 14 april 2019

Palmpasen en jeugddienst

Datum: 
 zondag 14 april 2019
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Mw. A. van der Kooi
1e collecte: Jeugdwerk JOP
2e collecte: Kerk
3e collecte: eigen jeugdwerk
Jong Perspectief: Herman Dijkstra en Reinie Dijkstra
Kinderoppas: Ellie Radersma en Teatske Wagemakers
Autovervoer: Mw. M. van Rooijen 47 32 22

Bennemastate 15:30 uur: Ds. K. van Marrum uit Feanwâlden

Vandaag is er een jeugddienst. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus uit Lucas 19. Jezus trekt Jeruzalem binnen. Is het een actieve actie
of ondergaat hij het allemaal? Voor de kinderen is er Jong Perspectief. Samen met alle leiding en een groep tieners gaan de kinderen Palmpasen
stokken maken. Ze komen na de collecte in een vrolijke optocht met de Palmpasen stokken terug in de kerkzaal. Onze eigen jongerenband Revelation zal tijdens deze dienst een aantal liederen zingen en een deel van de samenzang begeleiden. Pieter Vos bespeelt het orgel en Suah van der Veen de dwarsfluit. Voorganger is Anneke van der Kooi.

Wij vieren vandaag palmpasen. Bloemen voor aan het kruis en palmpasentak voor de kinderen.
 

terug