De 40 dagen voor Pasen.

De 40 dagen voor Pasen.
We zijn onderweg naar Pasen.

De 40-dagentijd begint op Aswoensdag (dit jaar op 14 februari). Met een groep gemeenteleden komen we al jarenlang in deze periode op de woensdagavond samen (van 18:00 tot 19:00 uur) rond een kort meditatief moment in het stiltecentrum van Nieuw Perspectief, met daarna een sobere maaltijd met brood en soep.

Dit doen we om ons samen en persoonlijk voor te bereiden op het grote feest van de Opstanding.

Wilt u een keer ervaren hoe dit is? U kunt zich aanmelden bij Tine Adrianow, tel. 06 4333 4094; via de mail t.adrianow@hetnet.nl.  of bij Rennie Dijkstra, tel. 06-33748627; via de mail rennie.dijkstra@chello.nl.

Graag uiterlijk de maandagmorgen voorafgaande aan de woensdag! De kosten zijn 5 euro per keer (kinderen in de leeftijd van de basisschool eten gratis mee) en de opbrengst gaat naar het 40-dagenproject van de ZWO.
We starten op Aswoensdag - 14 februari 2024 - en vervolgens komen we elke woensdag daarna (21, 28 februari, 6, 13 en 20 maart) opnieuw bij elkaar..

In de stille week komen we alleen voor de vieringen in de kerk.
We zien u graag op één of meerdere avonden.

Van harte welkom! 
terug