Uw Bijdragen

Uw Bijdragen
FINANCIËLE BIJDRAGEN
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp hebben diverse bankrekeningnummers voor uw financiële bijdragen:
Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Uw bijdragen aan de Kerk (algemeen) en de onderdelen Twalûd (kerkblad), Solidariteitskas en Kerktelefoon kunt u overmaken naar de volgende rekeningnummers:
NL28 INGB 0009 6965 09
NL96 RABO 0320 9800 57
Diaconie van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Uw bijdragen aan Diaconie, ZWO en Evangelisatie kunt u overmaken naar de volgende rekeningnummers:
NL03 FVLB 0635 8085 79
NL43 RABO 0362 7058 52
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks à € 0,70 en vellen van 20 stuks à € 1,00.
De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer NL65 RABO 0362 7777 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Na ontvangst van het bedrag wordt uw bestelling bezorgd.
Fiscus
Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift.
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Periodieke Gift
Een periodieke gift is anders dan een “gewone” gift volledig fiscaal aftrekbaar. Daar zijn wel enige voorwaarden aan verbonden, zoals een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk of diaconie en een looptijd van minimaal 5 jaar. Meer informatie vindt u op Kerkbalans.nl of bij de boekhouders van kerk en diaconie. De kerk en diaconie gebruiken elk een eigen deels al ingevuld formulier, download hier het formulier voor de kerk en download hier het formulier voor de diaconie.
RSIN- of fiscaal nummer Prot.Gemeente Hurdegaryp: 002671621
RSIN- of fiscaal nummer Diaconie Prot.Gemeente Hurdegaryp: 824133857
 
terug