Zondagavond zangdienst

Zondagavond zangdienst
Op 12 maart a.s. is er  een zondagavond zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. 

In deze dienst wordt medewerking verleend door Christelijk Mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden Dirigent: Annejaap Soldaat Organist: Marc Zorge
De  begeleiding van de samenzang is in handen van Marieke van der Meer.

We nodigen u allen uit deze dienst met ons mee te beleven en neem gerust buren, vrienden, en familie mee, u bent van harte welkom!

Collecte na afloop is bestemd voor het caravanproject op camping Klein Zwitserland bij het Bergumermeer. We hopen dat iedereen gul dit project wil steunen.  Een bedrag overmaken op rekening NL51 RABO 0140 0733 45 t.n.v. Vincentiusvereniging Dokkum o.v.v. caravanproject kan natuurlijk ook. Klik hier voor meer informatie over Vincentius.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee even na te praten.
Tot ziens op 12 maart  a.s. om 19.00 uur in “Nieuw Perspectief.”

De Evangelisatiecommissie
PKN gemeente Hurdegaryp
terug