Gemeenteavond 3 april

Gemeenteavond 3 april
De beroepingscommissie heeft de kerkenraad namelijk laten weten graag een kandidaat te willen voorstellen voor de vacature van predikant die in maart 2022 is ontstaan. Na een korte toelichting vanuit de beroepingscommissie is er een extra kerkenraadsvergadering belegd op woensdag 28 februari.

De beroepingscommissie heeft op 28 februari een uitgebreide presentatie gegeven van hun werk en van de kandidaat. Vervolgens zijn vragen beantwoord door de beroepingscommissie en is er nog uitgebreid van gedachten gewisseld. En tenslotte heeft de kerkenraad gestemd over het advies van de beroepingscommissie om de betreffende kandidaat voor te dragen voor een beroep, de zgn. kandidaatstelling.

Het advies is door de ambtsdragers met algemene stemmen aangenomen. Op 6 maart heeft de kerkenraad met de kandidaat kennis gemaakt.

In onze plaatselijke regeling is bepaald dat de verkiezing van de predikant door de kerkenraad plaatsvindt, nadat de gemeenteleden daar op de voorgeschreven wijze over zijn gehoord.
Zodoende nodigen we u uit voor deze buitengewone gemeenteavond op 3 april 2024.
De ontvangst is vanaf 19.30 uur in de kerkzaal van Nieuw Perspectief met koffie en thee, de vergadering begint om 20:00 uur.

De beroepingscommissie zal op 3 april 2024 dezelfde presentatie geven als aan de kerkenraad en samen met de kerkenraad vragen van gemeenteleden beantwoorden.
De voorgedragen kandidaat is aanwezig en zal zich aan de gemeente voorstellen.
Om redenen van vertrouwelijkheid zal de naam pas op 3 april bekend gemaakt worden.
Nadat de gemeente gehoord is, zal de kerkenraad besluiten of de kandidaat ook verkozen wordt. Wanneer de verkiezing heeft plaatsgevonden zal de kerkenraad het geadviseerde beroep uitbrengen en de zogenaamde beroepsbrief bezorgen, na afloop van de bezwaartermijn.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de voorgedragen predikant) dienen uiterlijk 12 april 2024 schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad te worden ingediend.
De gemeentevergadering is niet online te volgen om redenen van privacy.
Wel zal enkele dagen na 3 april een korte nieuwsbrief worden uitgebracht.
Het gaat in deze vergadering om een voor de gemeente zeer wezenlijk onderwerp.

Daarom is het belangrijk dat u met velen aanwezig bent. We rekenen op u.

We hopen op een gunstig verloop van de vergadering, zodat de Protestantse Gemeente van Hurdegaryp straks weer een eigen predikant heeft.

Namens de kerkenraad,
Harm Schreiber, scriba
 
terug