Het eetcafé Het eetcafé

Samen eten in ons sociaal eetcafé


  
 
Vanuit de Diaconie en de ZWO is in 2014 het idee ontstaan  om maandelijks een gezellige eetavond te organiseren voor mensen die misschien eenzaam zijn, geen werk hebben, het financieel niet te breed hebben of  die het gewoon leuk vinden om deel te nemen aan een gezellig praatje onder het genot een maaltijd.
Het eetcafé is voor iedereen toegankelijk. Daarom wordt de gevraagde bijdrage zo laag mogelijk gehouden.Iedere maand kunt u in Twalûd lezen wanneer het eetcafé wordt georganiseerd en wordt het op deze site gepubliceerd.
Vanaf het begin is er ruime belangstelling voor het eetcafé en de bezoekers zijn iedere keer enthousiast over de sfeer en het heerlijke eten. We werken met een team van ongeveer zestien vrijwilligers die in groepjes per toerbeurt meehelpen met koken, inkopen, voorbereiden, tafels dekken, serveren, opruimen en schoonmaken. Ook is er iemand die de gasten op kan halen met de auto, mocht dat nodig zijn.
Om alles in goede banen te leiden is een bestuur opgericht dat de gang van zaken regelt en coördineert.
Lijkt het u leuk om ook op een vrijdagavond deel te nemen aan het eetcafé dan kunt u zich, tot een week voor de aangekondigde avond, opgeven bij: Eetcafe@pghurdegaryp.nl.

Daarnaast kunt u doorgeven:
  • of u gehaald wilt worden
  • of u thuis gebracht wilt worden
  • of u speciale dieetwensen heeft.

terug