Energie

Energie
Sinds begin januari is de Protestantse Gemeente Hurdegaryp overgestapt naar een andere energieleverancier. De vorige leverancier was Greenchoice (Energie voor kerken). Nu krijgen we onze energie van Trynergie (EnergieVanOns).

De voornaamste reden dat we overgestapt zijn, is dat we als kerk “groene” en duurzame energie willen gebruiken. De laatste tijd is veel aandacht besteed aan “groene” energie. In Twalûd en op gemeenteavonden is “groene” energie meerdere malen ter sprake gekomen, o.a. in een presentatie van Tsjeard van der Kooi van Trynergie, de energiecoöperatie van Trynwâlden.

Een bijkomende reden is dat van elk gemeentelid, dat zijn energie betrekt van Trynergie, onze kerk €45 per jaar ontvangt als wederverkopersvergoeding (per aansluiting voor elektriciteit en gas). Je kunt als kerk uiteraard geen reclame maken voor een “groene” energieleverancier en er zelf dan niet aan meedoen.
Voor onze drie kerkelijke gebouwen krijgen we ook een vergoeding van 3 x €45 = €135 per jaar.
Hierbij een oproep aan gemeenteleden die naar een andere energieleverancier zoeken om ook eens naar Trynergie te kijken. Bij overgang levert dit de kerk €45 per aansluiting per jaar op.

Alvast bedankt voor uw overstap! Namens de kerkrentmeesters, Wieger Mink
terug