Themadienst vluchtelingen Themadienst vluchtelingen
"Wat kunt u doen"

Klik op de onderstaande afbeelding om te horen wat onze zustergemeente doet in Moldavië.


(klik rechtsonder op [ ] voor volledig scherm)

Collecte in deze dienst is voor:
Stichting Steunfonds vluchtelingenwerk Tytsjerksteradiel
NL36 INGB 0003 5849 77

 
terug