Gemeenteavond PGHurdegaryp

Gemeenteavond PGHurdegaryp
Op 23 november 2023 om 20.00 uur is er de gemeeenteavond van de Protestantse Gemeente in Hurdegaryp

 

U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.
Meer informatie vindt u in ons kerkblad.
Op de agenda staat o.a.

  • Begroting Diaconie 2024
  • Collecterooster 2024
  • Beroepingswerk
  • Voortgang verkoop pastorie
  • Besluiten kerkenraad
  • Begroting Kerk 2024
  • Vacatures kerkenraad 2024
  • Ingekomen stukken

Als kerk blijven we rekening houden met de mensen met een kwetsbare gezondheid in ons midden.

 

                                                              
terug