zondag 6 mei 2018

6e zondag van Pasen - Rogate

Datum: 
 zondag 6 mei 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Ds. Posthuma - Burgum
1e collecte: De Kleine Arbeider
2e collecte: kerk
Kinderdienst: Rinske Grol
Kinderoppas: Hetty Kamminga
Autovervoer: dhr. J. Procee 47 57 43
​Bennemastate: 15:30 uur,
Ds. I. van der Pol - Noardburgum

Rogate (bidt) is een late middeleeuwse biddag voor het gewas op de velden. We hebben gejubeld en gezongen en biddend bereiden we ons voor op het afscheid.
Nog even en we vieren immers Hemelvaart. We komen samen in Nieuw Perspectief en ds. D. Posthuma uit Burgum gaat voor.
Het gemeenschappelijk leesrooster meldt de lezingen uit Joh.15:9-17 en 1 Joh. 4:7-21. Als alternatief wordt genoemd: Gen. 8:1-14. Een goede viering toegewenst!
 

terug