zondag 10 april 2022

Palmpasen

Datum: 
 zondag 10 april 2022
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Inleven in het paasverhaal - Jong Protestant PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is.

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij?
Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal.
Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen. 

terug