Vierde advent

Vierde advent
U bent op zondag 24 december van harte uitgenodigd om de vierde advent samen met ons te vieren.
We gaan op weg naar kerst en we steken de vierde adventskaars aan.

Paars is de kleur tijdens de adventsperiode.

Onze gastpredikant is Ds. B. Haanstra uit Metslawier.Klik hier voor de liturgie van de dienst.

Onze eerste collecte is voor kinderen en jongeren in onze kerk. Jongeren ontdekken zo meer over de Bijbel.

NL 52 ABNA 041 4141 415
t.n.v. Protestantse Kerk
onder vermelding "jeugdwerk december"

De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.
NL 96 RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug