Liturgie Kerstnachtdienst

Liturgie Kerstnachtdienst
U bent op zondagavond 24 december van harte uitgenodigd bij de kerstnachtviering om 21:30 uur.

Gastpredikant ds. J. Dijkstra uit Feanwalden leidt de dienst.Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De eerste collecte is voor het Rode Kruis.

NL 33 INGB 0000 0008 81
t.n.v. Rode Kruis December actie

De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug