Ledenadministratie

Ledenadministratie
Het kerkelijk bureau in Hurdegaryp ontvangt graag bericht van u wanneer:
  • u verhuist zowel in- als extern in/uit Hurdegaryp
  • er een kind wordt geboren
  • er iemand is overleden
  • er een huwelijk/relatie wordt gesloten of wordt verbroken.
Kerkelijk bureau PKN-gemeente Hurdegaryp
Email: kerkelijkbureau@pghurdegaryp.nl

Let op: Wanneer u Hurdegaryp verlaat, dan wordt u automatisch ingeschreven bij de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats met behoud van alle doop- en belijdenisdata. Wilt u bij de kerk in Hurdegaryp ingeschreven blijven, dan moet u dit zelf regelen via de plaatselijke ledenadministratie in uw nieuwe woonplaats. Dit geldt ook als u daar bij een ander kerkgenootschap wil worden ingeschreven.
 
terug