Liturgie 1e kerstdag 25 dec.

Liturgie 1e kerstdag 25 dec.
U bent op eerste kerstdag om 9:30 uur van harte welkom! 

Gastpredikant ds. Rob Bergsma uit Berlikum en de muzieke medewerking is van onze eigen band "Revelation".Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel in Oekraïne.

NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. colecte kinderen Oekraïne

De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug