Collectie zondag 5 november

Collectie zondag 5 november
Voedselbank Tytsjerksteradiel

Uw bijdrage is van harte welkom!


De voedselbank beoogt het bestrijden van armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel. Armoede veraf is voor ons vaak zeer zichtbaar. We weten ervan en kunnen de beelden in- en uitschakelen. Armoede, veelal onzichtbaar, maar dichtbij. Daar weten we vaak niet van.
Stille armoede….. Het komt steeds vaker voor. Misschien niet in onze straat, maar zeker in ons dorp.

De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel poogt, net als de ander voedselbanken in Nederland, die stille armoede te bestrijden. Bestrijden, waarbij één van de uitgangspunten is dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van dit voedsel op plaatsen waar dit aantoonbaar nodig is.

U kunt een bijdrage geven aan de collecte of overmaken op NL66RABO 0166 9921 27 ten name van Voedselbank Tytsjerksteradiel.
 
terug