PG Hurdegaryp stand van zaken PG Hurdegaryp stand van zaken
De voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn klaar.
Een nieuw beleidsplan, het profiel van onze gemeente en de profielschets van de nieuwe predikant zijn intussen vastgesteld. Alle documenten staan hieronder.
Ook is de toestemming van de classis binnen om een predikantsvacature open te stellen.

Verder zijn we erin geslaagd een beroepingscommissie samen te stellen, die volgens de kerkenraad een goede afspiegeling van onze gemeente is. De commissie - waar een 7-tal gemeenteleden aan deel zal nemen - is op 21 december in de kerkenraad geïnstalleerd.
De commissieleden kunt u lezen op pagina 11 in de Twalûd van december 2022, klik hier om met uw wachtwoord in te loggen.
Als consulent voor het beroepingswerk is ds. Peter Pit uit Ryptsjerk beschikbaar.

Namens de kerkenraad veel wijsheid en Gods zegen toegewenst.

Documenten: (klik op de documenten, ze openen in een nieuw venster)

Profielschets predikant:
We zoeken een predikant met een creatieve geest en vernieuwende ideeën die samen met ons werkt aan de aantrekkelijkheid en de vitaliteit van onze gemeente; iemand die houdt van samenwerken en goed kan communiceren.
We zoeken een predikant die zich thuis voelt in de breedte van de Protestantse Kerk; iemand die oog heeft voor verscheidenheid en zich wil verbinden met mensen die het geloof heel verschillend beleven. We denken daarbij aan jongere gemeenteleden en aan de groep 40-60-jarigen.
We zoeken een bruggenbouwer; iemand die er plezier in heeft om te werken met de verschillende groepen in onze gemeente, en die in staat is om mensen in hun eigenheid te inspireren en samen te brengen.
De kerntaken voor de predikant zullen zijn:
  1. Eredienst: creatief vormgeven van de eredienst, zodat de verscheidenheid in onze gemeente tot haar recht komt;
  2. Pastoraat: pastorale begeleiding van de ouderen rond ouderdom, ziekte en rouw;
  3. Jeugd, jonge gezinnen en mensen in de leeftijd van 40-60 jaar: zoeken naar nieuwe vormen van gemeente-zijn die aantrekkelijk zijn voor deze groepen.

Vastgesteld door de kerkenraad PGH op 9 november 2022.
 
terug