Privacy statement Protestantse Gemeente Hurdegaryp Privacy statement Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Privacy statement Protestantse gemeente Hurdegaryp.

Privacy in de kerk

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen hieronder.

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

De kerkorde van de PKN is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regeling is op iedereen van toepassing. Gegevens die binnen de kerk worden gedeeld, mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

Wij kunnen u verzekeren dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dat deden we altijd al. Wilt u nalezen hoe wij dat doen? U vindt onze privacyverklaring op de website van de kerk (www.pghurdegaryp.nl) en op verzoek sturen wij u graag een exemplaar toe.

De digitale versie van het kerkblad Twalûd, Wegwijs en het fotoalbum zijn in verband de wet op de persoonsgegevens (AVG) op de website alleen voor kerkleden toegankelijk met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze inloggegevens worden vermeld in Twalûd.

Mocht u en/of één van uw gezinsleden geen bezwaar hebben tegen het verspreiden van uw gegevens binnen onze gemeente, dan hoeft u niets te doen.

Mocht u en/of één van uw gezinsleden bezwaar hebben tegen het verspreiden van uw gegevens binnen onze gemeente, dan vragen wij u de scriba dhr. H. Schreiber hiervan op de hoogte te stellen.

Klik hier voor het privacystatement van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

Contactpersonen:
Harm Schreiber, scriba@pghurdegaryp.nl
Kor Stoppels, diaconie@pghurdegaryp.nl
 
terug