Avonddienst 19:30 in de Hofkerk

Avonddienst 19:30 in de Hofkerk
U bent op zondag 31 december van harte uitgenodigd voor de oudejaarsviering. Om terug te zien op het afgelopen jaar en 2023 samen af te sluiten.

Jetty Nouta en Marieke van der Meer verzorgen de dienst.Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De eerste collecte is voor Solidaridad, Solidariwat?

NL62 INGB 0000 0004 56
t.n.v. Solidaridad

De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug