donderdag 18 april 2019

Witte Donderdag in De Hofkerk

Datum: 
 donderdag 18 april 2019
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Voorganger: Ds. G. Westra
1e collecte: Stichting aanloophuis Leeuwarden
Autovervoer: dhr. M. de Haan 47 27 68

De viering op de Witte Donderdag is de eerste dienst in de drie dagen van Pasen. We lezen in Exodus over de maaltijd van de vrijheid, die de
Israëlieten vierden bij de uittocht uit angstland Egypte. In Johannes 13 horen we over Jezus die zichzelf ten voorbeeld heeft gegeven. Wij vieren vanavond de maaltijd van de Heer en gedenken daarbij ook hoe Jezus met zijn leerlingen de tafel van brood en wijn deelde. Samen delen we de matses, die we dopen in de wijn. De dienst begint om half acht in de Hofkerk. Voorganger is ds.Geke Westra en dhr. Pieter Vos is de organist.

terug