zondag 8 april 2018

Fryske tsjinst in de Hofkerk

Datum: 
 zondag 8 april 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Voorganger: Ds. H. Wagenaar
1e collecte: Inlia
2e collecte: kerk
Kinderdienst: Hinke Hoiting
Kinderoppas: Pieta Algra
Autovervoer: H. Wiersma 473 788
​Bennemastate: 15:30 uur,
Ds. Schraa-Offreins, Hurdegaryp

We spreken over de tweede zondag van Pasen omdat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in de vijftigdaagse Paastijd één samenhangend geheel vormen.
En ook in de liederen zal de Geest van de Opgestane Heer doorklinken. In het leesrooster wordt de lezing uit Johannes vervolgd: Joh. 20: (19)24-31. Ik wens jullie vrede, zegt Jezus tot zijn discipelen en daarmee ook tot ons. Ds. Hinne Wagenaar uit Jorwert hoopt in deze Friese dienst voor te gaan en Joop de Jong is onze organist. We komen samen in de Hofkerk.
 

terug