Gedachtenistafel /stiltecentrum Gedachtenistafel /stiltecentrum
Stiltecentrum in Nieuw Perspectief:In beide kerken hebben wij een gedachtenistafel ingericht waarop bij overlijden van een gemeentelid een gedachtenissteen geplaatst wordt.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt deze steen meegegeven aan de familie.
Als ouders een kind laten dopen wordt er op de gedachtenistafel een wit doopsteentje neergelegd,dit wordt meegegeven op een zondag dichtbij 13 januari, de viering van de doop van Jezus.

terug