Vorming en toerusting

Vorming en toerusting
Vorming maakt je bewust van je gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit. Toerusting geeft je vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens. De commissie Vorming en Toerusting levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden in relatie tot God en tot elkaar. 
terug