Uw bijdragen of giften

Uw bijdragen of giften
FINANCIËLE BIJDRAGEN
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp hebben verschillende bankrekeningnummers voor de ontvangst van uw financiële bijdragen en giften:

Jaarlijks, in de tweede helft van januari, wordt de Actie Kerkbalans georganiseerd. Tijdens de actie wordt u gevraagd welke bijdragen u het komende jaar wilt toezeggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een toezeggingsformulier. Dat formulier kunt u hier downloaden.
Als u het bestand heeft geladen, dan kunt u het daarna printen, invullen en in de groene brievenbus doen bij Nieuw Perspectief of De HofFinanciële toezeggingen Actie Kerkbalans
Uw toezeggingen aan Actie Kerkbalans, zowel die aan de Kerk als aan de Diaconie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp. U kunt de kerk ook machtigen om uw bijdragen via automatische incasso te innen.

Incidentele giften
Incidentele giften voor de Kerk kunt u overmaken naar rekeningnummer NL96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.
Incidentele giften voor Diaconie, ZWO of Evangelisatie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL43 RABO 0362 7058 52 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 0,70 per stuk, (€ 14,- per vel) en vellen van 20 bonnen à € 1,- per stuk (€ 20,- per vel).
De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer NL65 RABO 0362 7777 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Na ontvangst van het bedrag wordt uw bestelling bezorgd.

Fiscus
Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift.
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits alle giften in totaliteit hoger zijn dan het drempelbedrag dat de belastingdienst heeft ingesteld. .

Periodieke Gift
Een periodieke gift is anders dan een “gewone” gift volledig fiscaal aftrekbaar. Daar zijn wel enige voorwaarden aan verbonden. Bij een periodieke gift is er een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk of diaconie waarin een vast bedrag per jaar als gift wordt afgesproken. Deze overeenkomst heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Meer informatie vindt u op kerkbalans.nl of bij de boekhouders van kerk en diaconie. De kerk en diaconie gebruiken elk een eigen (deels al ingevuld) formulier, RSIN- of fiscaal nummer Prot.Gemeente Hurdegaryp: 002671621
RSIN- of fiscaal nummer Diaconie Prot.Gemeente Hurdegaryp: 824133857

Meer informatie?
Stuur uw vraag naar: kerkrentmeesters@PGHurdegaryp of Diaconie@PGHurdegaryp.nl
terug