zondag 24 juni 2018

Doopdienst

Datum: 
 zondag 24 juni 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Voorganger: ds. G. Westra
1e collecte: Lepra zending
2e collecte: kerk
Kinderdienst: .Rinske Grol en Hinke Hoiting
Kinderoppas: Bouwina Wijmenga en Rieneke Radersma
Autovervoer: dhr. J. Ankersmit 47 61 78
​Bennemastate: 15:30 uur, drs. T.R.A. Simonides, Burdaard


Wilt u ook uw kind laten lopen op deze zondag? Neem contact op met onze predikant en bericht haar op predikant@pghurdegaryp.nl. We komen samen in de Hofkerk. De verhalen van Job komen tot hun hoogtepunt in de verwondering over de grootsheid van de schepping (Job 38).
Het evangelie naar Marcus gaat verder met hoofdstuk 4:35-41.
In deze dienst is Marieke van der Meer onze organist en ds. Geke Westra is onze voorganger.

terug