zondag 17 juni 2018

Viering in de Hofkerk

Datum: 
 zondag 17 juni 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Voorganger: ds. G. Westra
1e collecte: Voedselbank Tytsjerksteradiel
2e collecte: kerk
Kinderdienst: Lieuwkje Kooistra
Kinderoppas: Fam. Polet
Autovervoer: dhr. J. van Buiten 47 33 75
​Bennemastate: 15:30 uur, ds. A.J.J. van Vliet, Leeuwarden


Opnieuw komen we samen in de Hofkerk. Hoofdstuk 10 uit het Bijbelboek Job wordt als alternatieve tekst aangereikt en uit het gemeenschappelijk leesrooster: Marcus 4:26-34 met Ezechiël 17:22-24 als oudtestamentische lezing.
Ds. Geke Westra is de voorganger en dhr. Pieter Vos bespeelt het orgel. Welkom!

terug