16 juni in De Hofkerk

16 juni in De Hofkerk
Derde zondag na Trinitatis
De Drie-eenheid.
U bent van harte uitgenodigd in deze dienst waarin vandaag voorgaat ds. J. Dijkstra uit Feanwâlden.

 U bent welkom vanaf 9:30 uur in de Hofkerk aan de Rijksstraatweg.
Na afloop van de dienst is er koffie of thee "onder het orgel".
Een mooi moment om elkaar te ontmoeten.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De collecte is deze week voor het Stichting Urgente Noden uit Leeuwarden. Zij bieden hulp aan personen of groepen die materiele noden hebben en veelal in de reguliere regelingen buiten de boot vallen.
Wij bevelen de collecte van harte aan!

NL22 RABO 0103 1478 10
t.n.v. St. Urgente Noden LeeuwardenDe tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.

NL 96 RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
terug