3 maart Nieuw Perspectief

3 maart Nieuw Perspectief
U bent om 9:30 uur van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Vandaag is Ds. H. Le Cointre onze voorganger.
Na afloop is er koffie en thee.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De eerste collecte is vandaag voor de de opleiding van predikanten in het Midden-Oosten.

NL 89 ANBA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie: Zending Libanon.De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.

NL 96 RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug