zondag 21 januari 2018

Zondag 21 januari – 3e zondag na Epifanie

Datum: 
 zondag 21 januari 2018
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 Nieuw Perspectief.

Zondag 21 januari – 3e zondag na Epifanie
Deze zondag gaat het over geroepen zijn: horen, navolgen en dienen! Tenminste….zo zou het kunnen zijn. Zijn er aanmeldingen voor de Heilige Doop dan zal dit een doopdienst zijn. De voorganger is ds. Geke Westra en Marieke van der Meer begeleidt de samenzang.
We komen om half tien samen in Nieuw Perspectief.
Heilige Doop
De eerstvolgende doopzondag is op zondag 21 januari 2018. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, geef dit dan zo snel mogelijk door aan ds. Geke Westra, tel. 472520 of stuur een mailtje: g.westra@hccnet.nl. Het doopgesprek zal plaatsvinden op donderdag 11 januari, ’s avonds om 19.45 uur in de pastorie.

Zondag 21 januari zal de collecte bestemd zijn voor  Het Lichtpunt in Kollumerzwaag.
Het Lichtpunt in Kollumerzwaag  is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben.  Beroepskrachten en vrijwilligers doen alles wat nodig is om mensen weer volwaardig op eigen benen te leren staan. Het Lichtpunt verleent tijdelijk onderdak en geeft begeleiding aan mensen met psychosociale problemen. Een verblijf in het Lichtpunt kan variëren van enkele dagen tot een half jaar. Tijdens het verblijf maakt de gast deel uit van een leefgemeenschap van ongeveer tien personen. Overdag neemt men deel aan het dagprogramma, bestaande uit creatieve arbeid zoals  het maken van ambachtelijke kaarsen.  Daarnaast krijgt iedere gast individuele begeleiding van een pastoraal of maatschappelijk werker. Door deze begeleiding zal de bewoner zijn of haar zelfstandigheid vergroten. Het Lichtpunt hanteert de bijbel als uitgangspunt voor haar beleid, maar wil uitdrukkelijk een "open huis" zijn.  Iedereen is welkom ongeacht levensbeschouwing, geloof of politieke overtuiging.
Collecte    1e Lichtpunt Kollumerzwaag, 2e Kerk
Kinderdienst    Rinske Grol
Kinderoppas    Ellie en Rieneke Radersma
Autovervoer    dhr. B. Wijmenga, 47 35 64


 

terug