ZWO-commissie ZWO-commissie
ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Vanuit de zendingsgedachte streeft de ZWO-commissie ernaar een bijdrage te leveren aan wat genoemd wordt een missionaire gemeente te zijn.
Een gemeente waar warmte, aandacht, zorg, toewijding en medeleven aanwezig is.
Het is belangrijk open te staan voor en te strijden tegen zaken als onrecht, discriminatie, armoede, uitbuiting en ons er medeverantwoordelijk voor te voelen. De ZWO maakt zich er sterk voor een overdracht van kennis en kapitaal naar arme landen in gang te zetten, zodat dit leidt tot menswaardige verhoudingen tussen arm en rijk. Centraal staan mensen waar niet naar wordt omgekeken. 
Als ZWO-commissie houden wij ons bezig met het geven van informatie over en het inzamelen van gelden voor de diverse werelddiaconaat- en zendingsprojecten die wij ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan verschillende projecten van onder andere Kerk in Actie. We streven ernaar om projecten via de Landelijke Kerk te steunen.

Zendingsdienst
Op de eerste zondag in november wordt de jaarlijkse zendingsdienst gehouden. In deze dienst staat een zendingsproject centraal. Tijdens de zendingsdienst wordt de ZWO-kaars aangestoken en een gebed uitgesproken. De ZWO-kaars wordt aangestoken als symbool van onze verbondenheid met de broeders en zusters, dichtbij en ver weg. Wij spreken bij het aansteken van de ZWO-kaars de wens uit, dat het licht van deze kaars het symbool mag zijn van onze bewuste keuze voor de naaste ver weg en dichtbij. De kaars wordt dan specifiek aangestoken voor het land waar dan voor gecollecteerd wordt. De ZWO-kaars wordt jaarlijks in een aantal kerkdiensten aangestoken. 

          

Fryslân foar Moldavië
Vanaf 2022 zal de ZWO-commissie het project Fryslân foar Moldavië steunen voor de periode van 3 jaar. Fryslận foar Moldavië is een samenwerkingsverband van protestantse gemeenten die 4 projecten van Kerk in Actie in het armste land van Europa steunen. Ondanks de grote armoede vangt dit land ook Oekraïense vluchtelingen op.  
De volgende 4 projecten worden gesteund: 
  • Kinderen en ouderen worden gezien. (Organisatie Bethania) 
  • Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. (Organisatie Home Care) 
  • Kerken geven kinderen toekomst. (Youth for Christ) 
  • Kerk helpt kwetsbare mensen. (Moldovan Christian Aid) 
          

In 2022 is de ZWO-commissie een samenwerkingsverband met de Diaconie aangegaan wat betreft de hulp aan de bevolking in Moldavië. Hiervoor is de Moldavië-commissie opgestart. De ZWO en de Diaconie zullen gedurende de komende 3 jaar gezamenlijke acties organiseren en de opbrengst gaat naar de bevolking in Moldavië. De Moldavië-commissie zal de acties coördineren. 
Activiteiten om de doelstellingen te verwezenlijken
  • De ZWO probeert twee maaltijden per jaar te organiseren. Bij de voorbereiding worden gemeenteleden gevraagd of zij mee willen helpen. Op 17 maart 2023 is een Moldavische maaltijd bereid, waarvan 55 mensen hebben genoten. De opbrengst was € 920,00 is naar het project Moldavië gegaan. 
  • Violenactie: Elk jaar wordt in maart of april de violenactie gehouden. In 2023 heeft de violenactie € 400,00 opgebracht, waarvan de opbrengst naar het project Moldavië is gegaan. 
  • Tijdens de 40-dagentijd doen wij mee met de Paasgroetenactie. De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Gemeenteleden worden gevraagd om mee te doen met de Paasgroetenactie door een boodschap op een kaart te schrijven voor een gedetineerde. 
  • Jaarlijks organiseren wij een bingo voor volwassenen. Wij hebben op 25 januari 2023 een bingo georganiseerd waarvan de opbrengst van € 140,00 naar het project Moldavië is gegaan. In oktober zullen wij nog een keer een bingo organiseren.  
  • Het hele jaar door kunnen mobiele telefoons, cartridges, postzegels, kaarten ingeleverd worden. De opbrengst hiervan gaat naar KIA en kan goed gebruikt worden voor projecten.  
         
terug