zondag 17 maart 2019

2e zondag van de 40 dagen

Datum: 
 zondag 17 maart 2019
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Ds. T. Huttenga uit Burgum
1e collecte: Nieuw begin voor (ex) gedetineerde
2e collecte: Kerk
Jong Perspectief: Peter en Marieke Breukers
Kinderoppas:  Rinske Krol
Autovervoer: mw. B. Holthuis 47 36 38

Bennemastate 15:30 uur: 

Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertigdagentijd. In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn.
Reminiscere betekent:’gedenk’. Het komt uit Psalm 25:6; ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. We komen vanmorgen samen in Nieuw Perspectief voor een dienst waarin ook de biddag van afgelopen woensdag een plekje krijgt. Voorganger is ds. Huttenga uit Burgum. U wordt van harte uitgenodigd deze zondag voedsel mee te brengen voor de voedselbank Tytsjerksteradiel (zie ook de info elders). Marieke van der Meer is onze organist en het rooster voor deze 40 dagen noemt o.a. Lucas 9:28-36; een verhaal over een ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia. Ook een paar van zijn discipelen zijn erbij, maar zij slapen! ‘Wakker worden!’ is dan ook het thema voor Jong Perspectief.
’s Avonds om zeven uur is er een viering die georganiseerd wordt door de evangelisatiecommissie van onze kerk. Een dienst met veel muziek waarin medewerking verleend wordt door de zanggroep Gaandeweg uit Leeuwarden. De organist is mevr. Marieke van der Meer. Het belooft een mooie avond te worden. Welkom!

 

terug