zondag 31 maart 2019

4e zondag van de 40 dagen

Datum: 
 zondag 31 maart 2019
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Ds. G. Westra
1e collecte: Kerken in Nederland
2e collecte: Kerk
Jong Perspectief: Sandra Poelstra en AkkeNynke 
Kinderoppas: Emma Osinga
Autovervoer:  E. Speerstra

Bennemastate 15:30 uur: T.R.A. imonides uit Burdaard 

Laetare is Latijn voor ‘verheugen’ en is ontleend aan Jesaja 66:10; ‘Verheug u, o Jeruzalem’. We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. Daarom mag ook al de vreugde om Pasen in deze viering doorklinken. Opnieuw is Pieter Vos de organist en de voorganger is ds. Geke Westra. We lezen o.a. dat bekende verhaal over die verloren zoon (Lucas 15:11-32). Deze zondag (de vijfde in de maand) is er voor de kinderen een alternatief programma.
Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertigdagentijd. In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn.

 

terug