Beroep predikant Beroep predikant
Beste gemeenteleden,

De gemeenteavond van 3 april 2024 was gewijd aan het voorstellen en mogelijk beroepen van een nieuwe predikant binnen de Protestantse gemeente van Hurdegaryp.
De beroepingscommissie heeft op die avond verslag gedaan van haar werkzaamheden en we hebben kennis kunnen maken met de beoogde kandidaat.
De kerkenraad heeft - nadat de gemeente is gehoord - besloten om na afloop van de bezwaartermijn een beroep uit te brengen op ds. Jan Kroon uit Grijpskerk.

Bezwaren tegen de procedure (dus niet tegen de voorgedragen predikant) dienen uiterlijk 12 april 2024 schriftelijk en ondertekend bij de scriba te worden ingediend. De kerkenraad hoopt van harte dat het beroep wordt aangenomen en dat we in de loop van dit jaar de nieuwe predikant kunnen bevestigen.

Nadere berichtgeving – 14 april 2024

Op zaterdag 13 april 2024 zijn enkele leden van de kerkenraad en van de beroepingscommissie met de beroepingsbrief naar ds. Jan Kroon in Grijpskerk geweest, omdat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de beroepingsprocedure.
Uit naam van de kerkenraad van de Protestantse gemeente van Hurdegaryp is er een beroep op ds. Jan Kroon uitgebracht en dat beroep heeft hij ook direct aangenomen.

Een geweldig bericht waar we heel erg blij en dankbaar voor zijn. We kijken uit naar zijn komst en wensen hem Gods zegen op het werk in onze gemeente.
De kerkenraad zal u de komende maanden op de hoogte houden over het moment van bevestiging in Hurdegaryp.

Op de foto’s ziet u de overhandiging van de beroepsbrief door scriba Harm Schreiber en de ondertekening van het bericht tot aanneming van het beroep door ds. Jan Kroon.

Namens de kerkenraad,
Harm Schreiber, scriba.
 
terug