ssst. stilte.....

ssst. stilte.....
Beste gemeenteleden,

Waarschijnlijk bent u ooit weleens een kerkgebouw binnengegaan in een andere stad of in het buitenland. En wat doet u dan?

Juist, u bent stil.

Wanneer u op zondagochtend de dienst in de Hofkerk of Nieuw Perspectief bezoekt, komt u eveneens een godshuis binnen.
Daarom willen we vragen om voor de dienst stil te zijn. Het is goed om dat moment te gebruiken voor persoonlijke inkeer.Vijf minuten voor aanvang begint de organist te spelen. Het is ook goed om daar naar te luisteren.
Na de dienst is er bij de koffie voldoende gelegenheid om bij te praten.
We hopen van harte, dat u zich voortaan in stilte wilt voorbereiden.

We starten in de dienst van 17 maart.

Taakgroep liturgie
 
terug