zondag 21 augustus 2022

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 21 augustus 2022
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Augustus wordt een bijzondere maand voor onze Protestantse Gemeente van Hurdegaryp, want als ‘Tsjerke fan de Moanne’ worden de kerkdiensten vanuit Nieuw Perspectief live op Omrop Fryslân uitgezonden.

De kerkdiensten die Omrop Fryslân, in nauwe samenwerking met Wurkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ van de Raad van Kerken, iedere zondag uitzendt, voorzien in een enorme behoefte. Ook de nieuwe formule ‘Tsjerke fan de Moanne’ slaat enorm aan. Dat blijkt uit de vele reacties die bij de Wurkgroep en de deelnemende kerken binnenkomen.

De diensten trekken tussen de 30.000 en 60.000 kijkers uit Fryslân, de overige provincies maar ook uit het buitenland. Het is een prachtige gelegenheid om het Evangelie bekend te maken. Op verzoek van de Raad van Kerken in Fryslân krijgen de diensten een oecumenische invulling.

Het idee bij een oecumenische invulling is dat wij alleen als gastkerk optreden, dat wij het gebouw beschikbaar stellen, maar dat een andere kerk wordt uitgenodigd om de dienst helemaal in te vullen. Wij hebben dan geen inhoudelijke bemoeienis bij zo’n dienst, die andere kerk zorgt voor de voorganger, de organist en de ambtsdragers.

Zo’n dienst komt dan in de plaats van één van onze diensten, maar onze gemeenteleden en ook die van de andere kerk wordt aanbevolen om die dienst bij te komen wonen. Zo zijn bij de 4 diensten in augustus 8 verschillende kerken uit de naburige omgeving betrokkendoor. Op de zondagen dat de voorgangers uit de regio hun eigen dienst verplaatsen naar de Nieuw Perspectief, sluiten ze de eigen kerk en kunnen de kerkgangers in Hurdegaryp terecht. Deze samenwerking heeft tot het volgende programma geleid:

  • 7 augustus: de 3 kerken uit Noardburgum zullen de dienst op 7 augustus gezamenlijk invullen; dat zijn de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Baptisten Gemeente en de Protestantse Gemeente. De voorganger is dan ds. Tjerk Bosscher.
  • 14 augustus: deze zondag zijn de Protestantse Gemeenten uit Garyp en Sumar de organiserende kerken. De voorganger is ds. Jacolien de Lange.
  • 21 augustus: dan is onze eigen Protestantse Gemeente aan de beurt. De voorganger is dan ds. Ellen Peersmann uit Kollum.
  • 28 augustus: de Protestantse Gemeenten van Tytsjerk en Suwâld sluiten de rij. De voorganger is dan ds. Binne van der Boon.

Alle diensten zijn in Nieuw Perspectief, maar vinden plaats onder verantwoording van de organiserende kerken. Die zorgen dan ook voor de voorganger, de koster, de liturgieën, de bloemen, eventuele schriftlezers, de muzikale begeleiding, het kinderwerk, enz. enz. De gemeenteleden van Hurdegaryp zijn dan als het ware te gast in de dienst van de organiserende kerk, maar wel in Hurdegaryp.

De diensten beginnen steeds precies om 10.00 uur.

Het is een live-uitzending en dat is voor de Omrop een hele organisatie. Het is daarom de bedoeling dat gemeenteleden uiterlijk om 9.40 uur aanwezig zijn.

Iedere zondag worden er 2 collectes gehouden. Het doel van de diaconale collecte wordt bepaald door de organiserende kerk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de kerkdiensten voor Omrop Fryslân. De rekeningnummers van beide collectes zijn te vinden op de orde van dienst op Omrop Fryslân en op de website van de Raad van Kerken Fryslân.

We hopen op veel belangstellende gemeenteleden vanuit de omliggende kerken en bidden om gezegende diensten. 

terug