dinsdag 24 december 2019

Kerstnachtdienst m.m.v. Pop4You!

Datum: 
 dinsdag 24 december 2019
Tijdstip: 
 21:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

’s Avonds om half tien is er de jaarlijkse kerstnachtviering en ook hier bent u van harte welkom!

We begroeten vanavond het popkoor POP4YOU uit ons eigen dorp en onze organist is Marieke van der Meer. Voorganger is ds. Geke Westra.

Uiteraard lezen we deze avond het aloude kerstverhaal en zingen we samen de bekende liederen voor deze dagen. We hopen op een sfeervolle viering!

Na afloop van de dienst is er in de hal van de kerk een moment van ontmoeten om elkaar, onder het genot van kerstbrood en een kop warme chocolademelk, gezegende kerstdagen toe te wensen.
De collecte is voor Kinderen in de Knel.

Met een muziekale groet van Pop4You:

 

terug