zondag 26 januari 2020

Kinderdienst met heilig avondmaal

Datum: 
 zondag 26 januari 2020
Tijdstip: 
 9:30
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: ds. G. Westra
1e collecte: 1e Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen
2e collecte: kerk
3e collecte: eigen jeugdwerk
Jong Perspectief: Reinie Dijkstra en Lieuwkje Kooistra
Kinderoppas: Marianne van der Zwaag en Marjolein de Vries
Autovervoer: dhr. B. Wijmenga 47 35 64 (06 2920 1339)

Bennemastate 15:30 uur: ds. P. Dijkstra, Grou

terug