zondag 1 april 2018

Pasen viering

Datum: 
 zondag 1 april 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Ds. Geke Westra
1e collecte: JOP jeugdwerk PKN
2e collecte: kerk
Kinderdienst: Lieuwkje Kooistra
Kinderoppas: Anneke Henstra
en Sacha Wijmenga
Autovervoer: dhr. E. Speerstra 473 394
​Bennemastate: 15:30 uur,
Drs. T.R.A. Simonides, Burdaard

En dan, na 40 dagen en 40 nachten is het Pasen. Het feest van de levende Christus. We komen samen in Nieuw Perspectief. Het kruis wordt een boom vol leven en kleur met alle bloemen die zijn meegenomen.
Het is een feestdag! Lammert de Vries blaast op zijn trompet en Marieke van der Meer bespeelt het orgel.
De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht en we zingen: Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. De liturgische kleur is van paars veranderd in wit en met de kinderen sluiten we het 40-dagenproject af met de goddelijke woorden: Ik geef je de toekomst! Deze zondag lezen we het Paasevangelie uit Johannes 20: 1-18. Voorganger is ds. Geke Westra en aan het eind van de viering wordt het bloeiende kruis naar buiten gedragen. Het krijgt een plek in onze wereld. Viert u met ons mee?
 

terug