Pastoraat PKN Hurdegaryp Pastoraat PKN Hurdegaryp
Omzien naar elkaar.

Pastoraat is juist in deze tijd een belangrijke dienstverlening van de kerk, waardoor mensen zich erkend, gekend en aangesproken kunnen weten.
Er is iemand die in Gods naam naar jou omziet, zou je kunnen zeggen. Bij wie je je verhaal kwijt kunt. Bij wie je mag zijn wie je bent. Bij wie je tot je recht komt.
En dat is toch ook wat God van mensen vraagt?
Dat je op die manier met elkaar omgaat. Dat je de ander wilt leren kennen.
Dat je mede-mens bent.

Het woord pastoraat is ontleend aan het bijbelse beeld van de ‘herder’, dat we meer dan eens in de Bijbelverhalen tegenkomen. En ‘omzien naar elkaar’ en ‘zorg dragen voor’, lijken bijbels gesproken dan ook de belangrijkste kenmerken van dit pastor zijn.
En daar hoef je niet specifiek predikant voor te zijn, noch ouderling.
Omzien naar elkaar kan iedereen, als je de ander maar wilt zien.
En het is dan ook een taak voor iedereen!

Zo willen we gemeente zijn. In de ontmoeting met de ander. In het vergezellen van de ander, in nood of verdriet, maar ook in vreugde. En dát, in het perspectief van het verhaal van God met ons mensen. Je bent als het ware een reisgenoot van elkaar.
terug