Het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen
Ook voor het seizoen 2023 - 2024 hebben we weer een afwisselend programma samengesteld. De activiteiten vinden niet (zoals voorheen) alleen op woensdag plaats, maar ook op zaterdag en donderdag. Locatie is Nieuw Perspectief (Swagermanstraat 42 in Hurdegaryp). Let op: voor een aantal activiteiten is opgave vooraf verplicht. Voor de activiteiten wordt een bijdrage van 6 euro p.p. gevraagd, tenzij anders aangegeven.

De acitiviteiten zijn niet uitsluitend bedoeld voor gemeenteleden. Ben je geïnteresseerd? Wees van harte welkom!

Agenda
Za 23 sep 2023 Kleasterkuier Nijkleaster
Wo 11 okt 2023 Filmavond
Wo 15 nov 2023 Hemel en hel in beeld (lezing)
Wo 17 jan 2024 Wijn en de Bijbel (lezing + proeverij)
Do 15 feb 2024 De aarde is rond en de schepping vierkant (lezing)
Do 14 mrt 2024 De Lukas Passie (lezing+ muziek)
Wo 17 apr 2024 God in de supermarkt (lezing)

Het programmaboekje met alle activiteiten voor 2023-2024 kun je hieronder downloaden als PDF: 

Download Programmaboekje


 
terug