zondag 11 februari 2018

Zondag 11 februari – 6e zondag na Epifanie

Datum: 
 zondag 11 februari 2018
Locatie: 
  Nieuw perspectief

Zondag 11 februari – 6e zondag na Epifanie
Deze morgen is er een bijzondere viering in Nieuw Perspectief rond de jaarlijkse agapè-maaltijd (zie ook hier). Een maaltijd met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met daarnaast de woorden uit de bijbel, de liedren en de gebeden. Het orgel wordt bespeeld voor Pieter Vos. ’s
Avonds om zeven uur is er in het stiltecentrum weer een vesperviering. De voorganger is Huub Kamsma, parochiaan in de Pax Christi Parochie, locatie Sint Martinus in Burgum. Centraal in deze sobere en intieme viering is ‘de bruiloft te Kana’.  Het vesperkoor ondersteunt de samenzang en wilt u een keer meedoen, meldt u zich dan even bij Marieke van der Meer.

Zondag 11 februari collecteren we voor het ons zo bekende weeshuis van Ria Fennema.
Zoveel mogelijk hulp in gezinssituatie.
Blessed Generation probeert kinderen en hun verzorgers bij voorkeur te helpen in hun thuissituatie zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien. Het kind en de ouder of verzorger krijgen zo nodig medische zorg. Ook helpen we gezinnen met hun basisbehoeften zoals huisvesting en voeding. Wanneer dit niet voldoende is en kinderen kunnen om wat voor reden dan ook niet voor langere of kortere tijd bij familie of in een pleeggezin worden opgevangen, dan wordt het kind opgenomen bij Blessed Generation. Dit gebeurt in samenwerking met de kinderbescherming en de kinderrechter.
Collecte    1e Weeshuizen Kenia/Ria Fennema, 2e kerk
Kinderdienst    Familie Breukers
Kinderoppas    Bouwina Wijbenga
Autovervoer    dhr. J. Boersma, 47 25 20
Bennema State    ds. A. Bouman, Leeuwarden 

terug