Nieuwjaar in Nieuw Perspectief

Nieuwjaar in Nieuw Perspectief
We wensen elkaar om 10:00 uur in de hal van Nieuw Perspectief een gezegend nieuwjaar.
We doen dit onder het genot van een lekker kopje koffie met...........

Rond 10:30 uur sluiten we het samenzijn af met een kort ochtendgebed in de kerkzaal onder leiding van Tine Adrianow en Rennie Dijkstra.Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De collecte is voor Solidaridad, Solidariwat?

NL62 INGB 0000 0004 56
t.n.v. Solidaridad

De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug